Genel Linux Komutları

Genel Linux Komutları

– ls : Dizinde bulunan herşeyi listeler.

– ls -a: Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

– ls -l : Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

– tar -zxpf : Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.

– tar -xpf : Uzantısı .tar olan dosyaları açar.

– gunzip : Uzantısı .gz olan dosları açar.

– cp Dosyayı kopyalar.

– mv : Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.

– mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.

– rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.

– rm Dosya silmenizi sağlar.

– rm -rf Dizin silmenizi sağlar.

– cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

– cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

– cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.

– pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.

– pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.

– ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.

– lynx Belirtilen siteyi görüntüler.

– df Harddisk istatistiklerini gösterir.

– quota Disk kullanımınızı gösterir.

– uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.

– whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.

– who Sunucuya bağlı olanları gösterir.

– last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.

– whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.

– BitchX IRC programını çalıştırır.

– mail Postalarınızı kontrol eder.

– ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.

– ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.

– ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.

– kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.

– kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.

– killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.

– whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.

– man Komut hakkında yardım görüntüler

– passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.

– vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)

– ip addr Rootmakinadan ip öğrenme

Rootta hesap açma : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2

reboot: Sunucuya restart atar

service mysql restart : mysql restart atar

service httpd restart : apache ye restart atar

service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır

apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar

service apf restart : apf ye restart atar

netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir

netstat -a : sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)

pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.

top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.

uptime : Uptime Durumu

– IP Adresi Yasaklama

*iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

– IP Adresi Yasak Kaldırma

*iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

– Sunucuya Dosya Çekme

*wget http://www.orneksite.com/ornek-dosya.rar

– ZIP dosyasını çıkartma/açma

*unzip dosya.zip

– TAR.GZ dosyasını çıkartma/açma

*tar -zxvf dosya.tar.gz

– GZIP dosyasını çıkartma/açma

*gunzip dosya.tar.gz

– Dosya Sıkıştırmak

*tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya

– SQL Yükleme

*mysql -h dbname -u dbuser -p dbpasword < dbname.sql

Bu komutları  linuxun Konsolunda kullanabilirsiniz

Kolay gelsin.

 

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir